0

Štěstí, zdraví vinšujeme vám

trikraloveJiž popatnácté proběhla začátkem ledna na území vikariátu kutnohorsko – poděbradském Tříkrálová sbírka Oblastní charity Kutná Hora. První skupiny koledníků v doprovodu vedoucího vyrazily už 3. ledna například ve Zbraslavicích nebo ve Zbýšově, 4. ledna třeba v Žehušicích nebo Gruntě. V Kutné Hoře se Tři králové objevili v sobotu 10. ledna. Téměř tři desítky skupinek se do ulic města vyrojily v 9 hodin z kostela sv. Jakuba a ze sedlecké katedrály, potkat jste je mohli až do 15. hodiny. Ti, kdo do zapečetěné pokladničky přispěli, dostali za odměnu speciálně zabalený tříkrálový cukr.
V loňském roce vynesla Tříkrálová sbírka 431 tisíc korun. Do regionu se z této sumy vrátilo 65%. Peníze byly použity zejména na rekonstrukci Střediska rané péče Na Sioně, které poskytuje služby rodinám dětí se specifickými potřebami, ale i pro dospělé s handicapem, v Čáslavi pro děti se sociálními problémy a na rozvoj dobrovolnictví, 10 000 korun putovalo na pomoc dětem v Indii prostřednictvím projektu Adopce na dálku.
Jaký je výsledek letošní jubilejní sbírky? Koledovalo se na území 41 obecních nebo městských úřadů,
v 60 obcích. Do terénu vyrazilo 141 pokladniček v rukou koledníků. Vybralo se 502 672 korun, což je o 70 tisíc více než loni. Konkrétně v Kutné Hoře se vybralo o víc jak 21 000 korun více než v roce 2014.
Výtěžek akce půjde na dobudování Střediska rané péče, menší část pak na stejné účely jako loni.

-dan-
Fotografie autorka

Leave a reply