0

Úsměvné hrátky na operní scéně

V rámci našich pravidelných operních večerů jsme již několikrát mohli prožít umělecky jistě podnětné setkání s tvorbou italského komponisty Gaetana Donizettiho (1797 – 1848 ). Skladatel legitimně náležel k proslulé tzv. předverdiovské generaci a svou tvůrčí potencí se řadí mezi vysoce produktivní umělce nejen italské provenience. Kvalitativní dimenze jeho tvorby dosahuje vrcholu v dílech Anna Bolena (1831), Nápoj lásky (1832), Lucrezia Borgia (1833), Lucia di Lammermoor (1835), Favoritka (1840), či Don Pasquale (1843). Rovněž u českého publika získala Donizettiho díla nesmírné popularity a byla mnohdy dokonce reflektována jako paralela s melodikou konkrétních českých písní. Například mužský ansámbl z opery Dcera pluku se ve své české projekci s vlasteneckým akcentem „ Sláva vlasti „ vkomponoval do repertoárových prezentací mnohých amatérských vokálních sborů.
Ve čtvrtek 25. června 2015 (od 17.00 hodin) v sále Hotelu U Kata se tedy zprostředkovaně ocitneme mezi publikem Královské opery v Londýně, abychom formou velkoplošné DVD projekce byli svědky scénického zpracování Donizettiho opusu Dcera pluku. Ve stěžejních rolích se nám představí vynikající pěvci nastupující pěvecké generace Natalie Dessay či tenorista Juan Diego Flórez. Dirigentem tohoto představení z roku 2007 byl Bruno Campanella.
Věřím, že jsme v končící se sezoně bytostně vnímali mnohočetné a niterně inspirující duchovní prožitky. Pokusím se pro prázdninové pauze tuto podnětnou atmosféru zachovat. Proto se těším, že se společně domluvíme na termínech našich dalších setkávání nad operními partiturami.
Karel Bican

Leave a reply