0

Je libo antikocovník?

Na léčbu „opice“ se používá ledacos. Návštěvníci Čáslavských slavností, toho jména prvních, mohli 13. června pro tento účel zakoupit svěže zelenou rostlinku s výše uvedeným originálním názvem v jednom z mnoha stánků na Náměstí Jana Žižky z Trocnova. Po loňských historických slavnostech, připomínajících 750 let od založení města, se letošní slavnosti nesly v lehkém letním duchu, neboť jejich podtitul zněl „Karneval pohádkových a filmových bytostí“. Však také návštěvníci mohli v průvodu vidět rytíře, krále, profesora z Bradavické školy kouzel, indiána, víly nebo Legolase z Pána prstenů. Karnevalový charakter měl i program na pódiu, kde se střídala taneční a mažoretková vystoupení.
Stejně jako loni, i letos se Čáslavské slavnosti nesly také v duchu gastronomickém, takže se tu opět představily vybrané restaurace, vinné sklepy a pivovary z blízkého i širokého okolí, i když v menší míře. Mohli jste ochutnat sushi, čerstvé grilované ryby, chleba se škvarkama a cibulí, indické zelné placky, hrachové chipsy nebo vegetariánské moučníky. V tropickém horku osvěžily míchané nápoje nebo vychlazené růžové víno.
V nabídce stánků se našly i kvalitní rukodělné nebo domácí produkty, například poctivá košťata, košíky nebo originální keramika.
Pro rodiče s dětmi byl k dispozici dětský koutek se čtyřmi stanovišti s tvořivou činností, dále malování na obličej, skákací hrady a skluzavky. Probíhalo také klání o nejhezčí masku karnevalu ve třech kategoriích a soutěž Vyplň a vyhraj.
Dobře našlápnutou akci, kterou doprovázel i farmářský trh, bohužel přerušil po třetí hodině odpolední přívalový déšť, který natolik porušil technické vybavení, že se zbývající vystoupení včetně koncertu Martina Maxy nemohla uskutečnit, a slavnosti předčasně skončily. Škoda.

Pohled z druhé strany
Zorganizovat tak velkou akci není určitě jednoduché. Na pozadí Čáslavských slavností jsme se zeptali vedoucí Odboru školství, kultury a památkové péče MÚ Čáslav Jiřiny Kožené.

Co obnáší organizace takové akce? Kdy se štáb schází nad novým ročníkem?
Stálá pracovní skupina k zajištění Čáslavských slavností byla pro letošní rok pětičlenná, scházeli jsme se od ledna, zhruba jednou až dvakrát za měsíc. Na schůzkách byly rozděleny úkoly, na dalším setkání probíhala kontrola jejich plnění.
Nad novým ročníkem se budeme scházet v lednu 2016.

Jsou jednotlivé ročníky slavností od začátku tematicky zaměřené, tedy mají pokaždé jiný „podtitul“?
V minulých letech byly v Čáslavi pořádány Čáslavské jarmarky, v roce 2013 se uskutečnila Gastronomická slavnost, v roce 2014 Město Čáslav slavilo výročí 750 let od svého založení českým králem Přemyslem Otakarem II , tedy Oslavy 750 let založení města Čáslavi, jejichž součástí byl také gastrofestival. Pod názvem Čáslavské slavnosti se bude pokračovat i v dalších letech, vždy budou s jiným podtitulem.

Podle jakých kritérií vybíráte restaurace, pěstitele a stánkaře?
V oblasti gastro je důležitá kvalita pokrmů a nápojů, regionálnost potravin, estetičnost prodejního stánku. V této sekci byli prodejci zavázáni k prodeji pokrmů degustačních porcí o max. hmotnosti 50 g a ceně nepřesahující 50 Kč. Oblast gastro byla vyhrazena pro restaurace, producenty potravin a nápojů.
V oblasti farmářského trhu se mohly prezentovat produkty, které vycházejí zejména z tradice pěstování plodin a chovu dobytka v českých zemích a výroby potravinářských produktů.
Tradiční jarmark byl vyhrazen pouze pro tradiční řemesla a řemeslné výrobky.

Od kterého ročníku jsou součástí akce gastroslavnosti?
V podstatě od roku 2013, kdy byla pořádána Gastronomická slavnost.

Podle čeho vybíráte účinkující?
Tak, abychom měli program pro všechny věkové kategorie – tedy dechovku, vystoupení dětí z DDM a ZUŠ, iluzionisty, baviče a popové a rockové kapely.

Ve kterém ročníku byla návštěvnost největší?
Zatím v roce 2014 na oslavách výročí založení města v historickém duchu, kdy se vydařilo i příjemné slunečné počasí.

Co je na organizování takové akce pro vás jako pořadatele nejtěžší?
Náročná evidence stánkařů a nevyzpytatelnost počasí.

Jaká byla návštěvnost letošního ročníku? Splnila vaše očekávání, i když musely být slavnosti kvůli počasí předčasně ukončeny?
Odhadujeme 3 až 5 tisíc návštěvníků. Vydařily se nám oba průvody, v jejichž čele jsme měli děti z DDM, děti ze školy twirlingu, děti a dospělé v kostýmech pohádkových a filmových bytostí. Bez deště proběhla i jejich vystoupení na pódiu. Při vystoupení zpěváka Martina Maxy nám začalo pršet a plánovaný hudební program jsme zrušili. Částečně byla naše očekávání splněna.
Předpokládaná návštěvnost byla 10 000 lidí v případě konání akce do 24.00 hodin.

caslav

Dana Čermáková
Fotografie autorka a Dušan Lapáček

Leave a reply