0

Gotika na vlastní kůži

Dvakrát v srpnu měli obyvatelé i návštěvníci našeho regionu „Srdce Čech“ možnost proniknout do světa vrcholné gotiky, přesněji řečeno do doby husitské.

Poprvé 1. srpna ve Zruči nad Sázavou na již XV. Historických slavnostech a podruhé 15. srpna na kolínském Kmochově ostrově na III. Císařském dni. Obě akce byly věnovány 600. výročí upálení Mistra Jana Husa.
Návštěvníci, kterých byly stovky, v Kolíně dokonce kolem tisícovky, mohli v osmihodinovém programu vidět rytířské souboje, dobové gotické tance i hudbu, ukázky mučicích nátrojů té doby, a to přímo na dobrovolnících, v podání kata Pawouka, husitskou vozovou hradbu nebo vojenský tábor křižáků. S výrobou kroužkové zbroje neboli drátěných košil seznamoval zájemce největší tuzemský výrobce, brníř zvaný Bobr, lidé také mohli okusit požitek ze středověké lazebny ponořením do bylinkové vody. K vidění byla ražba tehdejších mincí a na poučných tablech se návštěvníci mohli seznámit se životem lidí ve středověku. Svými výstupy je bavil i žonglér a kejklíř. Ve Zruči se navíc představili se svým uměním mladí sokolníci, kteří skvěle ovládali nejen své dravé opeřence včetně orla skalního, ale dovedli o nich a jejich výcviku i poutavě vyprávět.
V Kolíně zase celou akci svou přítomností zaštítil král Václav IV., syn císaře Karla IV., který od místostarosty symbolicky převzal klíče od města.
Na obou akcích nechyběly stánky s občerstvením a rukodělnými výrobky. Nejvíce se to hemžilo u toho s dřevěnými replikami mečů, seker, luků, praků, kuší a dalších dobových předmětů, určených pro dětské návštěvníky. Však také mnoho kluků třímalo v rukou některou z napodobenin, někde byly i svedeny klukovské rytířské souboje podle vzoru dospělých účinkujících. Občerstvit se návštěvníci mohli kromě obvyklých klobás a párku v rohlíku i pravým domácím langošem, vařenou kukuřicí nebo mojitem z čerstvého melounu, které bylo skutečně vynikající.
Dobrý info byl mediálním partnerem obou akcí, které se mimořádně povedly i přes velké horko, panující v srpnových dnech.
Organizátor obou akcí, skupina historického šermu a dobové hudby Páni z Kolína, je s výsledkem spokojen, ovšem už teď plánuje téma pro příští rok. Lídr skupiny Miroslav Horáček má v hlavě Císařský den, věnovaný Rudolfu II. Monumentální a přebujelé baroko, to se tedy máme na co těšit!

gotika

-dan-
Fotografie autorka a Antonín Vodička

Leave a reply