0

Foxfestival a oživení zanedbaných míst v Kutné Hoře

Je tomu měsíc, co se kutnohorský Foxconn podílel na dvou akcích, které měly přímý dopad na obyvatele města.Jednou bylo zpřístupnění Foxfestivalu občanům města za příznivou cenu vstupenek. Zde vystoupily skupiny Vypsaná fixa, Portless a Aneta Langerová.Druhým krokem bylo vyhlášení kampaně, jejímž cílem bylo oživit zanedbaná místa v Kutné Hoře a jejím bezprostředním okolím. 11. září Foxconn celou kampaň vyhodnotil a určil, jakému tipu přidělí své finance.

foxconn

Největší částka, 40 000,-Kč, bude přidělena tipu, který do aplikace kampaně vložila organizace Kaňkovské sedlo. To si přálo obnovit třešňové sady na úpatí Kaňku směrem k Sedlci. Bylyto největší a nejkrásnější třešňové sady v okolí Kutné Hory s výhledemna její významné památky a byly také součástí turistické trasy k Macháčkovu kameni, k Propadlině a ke Kamenné bábě. Jak uvedla Petra Vášová z organizace Kaňkovské sedlo, „chceme se zasadit o znovuobnovení této lokality“. Jak uvedla Simona Brůžková, která je za Foxconn koordinátorkou dobrovolnických aktivit , „zaslané tipy, které nebyly vybrány k realizaci, neupadnou v zapomnění. Foxconn je zařadí do témat pro další CSR aktivity v tomto regionu. Podnětů na vylepšení je opravdu mnoho“.

Leave a reply