0

Živnostníci v Kutné Hoře

Na závěr II. ročníku  multižánrového festivalu Kutná Hora, domov můj, pořádaného v produkci Vladimíra Císaře, se v kongresovém sále hotelu U Kata uskutečnil 1. listopadu křest nové knížky Miroslava Štrobla Uctivý služebník aneb 999 kutnohorských živnostníků. Autor zde populární formou mapuje své rodiště z pohledu na podnikatelskou, ale i společenskou atmosféru Kutné Hory
v 1. polovině minulého století.  Poměrně rozsáhlý text je doplněn řadou dobových inzerátů i údajů, charakterizujících jednotlivé živnosti i osobnosti té doby.

Součástí křtu knížky bylo také představení nástěnného kalendáře pro rok 2016, vydaného pod titulem Rok kutnohorských živnostníků očima školáka Jarouška Horáčka. Prostřednictvím jeho deníčku se vracíme do téže doby, o níž pojednává již zmíněná knížka. Na výsledné podobě kalendáře se vedle grafika Michala Cetkovského výrazně podílel Radomil Šibrava poskytnutím historických pohlednic Kutné Hory ze své bohaté soukromé sbírky a Miroslav Štrobl poněkud netradičním průvodním textem.

Křest 1.11.12015 035

DI11-15 - Uctivý služebník - foto obálka

Křest 1.11.12015 048

-vl-

Fotografie Jaromír Procházka

Leave a reply