0

Cenu Václava Bendy dostala i Zdena Mašínová

Již sedmým rokem uděluje Ústav pro studium totalitních režimů Cenu Václava Bendy za zásluhy o svobodu
a demokracii v Česku, která je pojmenována po bojovníkovi proti totalitě a polistopadovém politikovi Václavu Bendovi. Letos poprvé se tento slavnostní akt konal mimo Prahu, a to
v Galerii středočeského kraje v Kutné Hoře. Mezi 14 oceněnými, z nichž mnozí cenu obdrželi in memoriam, byla i sestra bratrů Mašínových Zdena. Jejího otce popravili nacisté, kteří věznili i její matku a strýce. Po nástupu komunistů to ale nebylo lepší: její rodině zabavili téměř veškerý majetek. Zdena pracovala jako laborantka na krajské hygienické stanici. Její bratři byli zapojeni do protikomunistického odboje a na podzim roku 1953 utekli za známých okolností na Západ. Zdenu komunisté zatkli a několik měsíců strávila za krutých okolností na samotce. Zatčeni byli i její matka a strýc. Pak ji sice propustili, protože na činech svých bratří neměla podíl, ale StB ji i nadále bedlivě sledovala, často prostřednictvím agentů z řad nejbližších přátel. Strýce v roce 1955 popravili za velezradu a špionáž a matka, odsouzená na 25 let, zemřela brzy poté. Dcera ji za celou dobu směla ve vězení navštívit pouze dvakrát.

IMG_1399 IMG_1408

„V té době již byla vážně nemocná. Bylo s ní zacházeno velice krutě a bohužel musím říci, že jsem toto nikdy nemohla odpustit.“

O svém ocenění po slavnostním ceremoniálu Zdena Mašínová řekla:

„Je to určité zadostiučinění, ale jsem trošku v rozpacích. Nemám pocit, že mám zásluhy takové, které by si takové vyznamenání zasloužily.“

Mezi oceněnými byla například literární historička a mluvčí Charty ´77 Marie Rút Křížková nebo Imrich Lichtenfeld (in memoriam), instruktor v izraelské armádě a mimo jiné autor slavné metody sebeobrany krav maga, která se s úspěchem vyučuje
i u nás.

-dan-

Fotografie autorka

Leave a reply