0

Proběhla schůze rady města a Spolku kutnohorských podnikatelů

Dne 19. 1. 2016 se sešli někteří členové Spolku kutnohorských podnikatelů se starostou Kutné Hory, panem Bc. Martinem Starým, s místostarosty Kutné Hory, paní Ing. Zuzanou Moravčíkovou a panem Ing. Josefem Viktorou, a s panem Ing. Václavem Kašem, zástupcem z úřadu práce.

Předseda představil radě města Spolek kutnohorských podnikatelů, jeho záměr a vize. Pan starosta i místostarostové města byli touto myšlenkou nadšeni, nápad založit takový spolek se jim líbí a rádi ho podpoří.

IMG_8362

Dále spolek představil své návrhy
a náměty na různé akce, které by se tu mohly uspořádat, a také se s radou města domluvil na vzájemné výměně informací, podpoře a případné spolupráci.

Na hodně myšlenkách a návrzích se rada města se Spolkem kutnohorských podnikatelů shodla. Vypadá to tedy, že by se za přispění Spolku kutnohorských podnikatelů a rady města Kutná Hora mohl stav našeho regionu posunout
k lepšímu.

Leave a reply