0

Svatostánek naivního umění

Kutná Hora se může pyšnit dalším unikátem – slovenský výtvarník Jan Skorka Lauko tu otevřel Galerii naivního umění, což je koncepčně zcela ojedinělý
a v ČR svým zaměřením jedainečný projekt. Kdo by snad nevěděl, co je Naive art: jde o umělecká díla samouků, tedy výtvarně nadaných jedinců, kteří však výtvarné umění nikdy nestudovali,
s jednoduchým, bezstarostným, vymyšleným výběrem motivů. Malba je také často velmi jednoduchá, například bez stínů, s deformovaným prostorem
a perspektivou a se zjednodušenou prezentací života. Malíři používají jednoduché techniky, velmi často s dokonale propracovaným detailem, které zavádějí diváka do světa kouzel a symbolů. Tato díla často představují osobní sny autora. Naivní umění neprávem bývá ztotožňováno s dětskou jednoduchostí. Jedná se však o velký omyl a zjednodušenou domněnku, že naivní umění tvoří lidé s malou nebo žádnou úrovní uměleckého vzdělání. K nejznámějším světovým představitelům tohoto směru patří Henri Rousseau, u nás například Josef Hlinomaz, Iva Hüttnerová nebo Emma Srncová.

Od 1. dubna do 30. května mohou zájemci v Galerii naivního umění
v Husově ulici navštívit 1. Mezinárodní výstavu naivního umění, ve které se představuje víc jak sto uměleckých děl 33 umělců ze 13 zemí. Kromě Slovenska a Česka například z Izraele, Polska, Německa, Itálie, Portugalska, Litvy, Srbska nebo Turecka.

IMG_1883 IMG_1890

Záštitu nad výstavou převzala náměstkyně hejtmana Středočeského kraje Ing. Zuzana Moravčíková.

-dan-

Fotografie autorka

Leave a reply