0

Prevence sociálně patologických jevů

z-regionuNa kutnohorské průmyslovce se 27. května rozvíjelo právní vědomí. V besedě tematicky nazvané ,,Sám sebou“, která se v minulých letech velice dobře osvědčila a která je navíc stabilní součástí preventivního programu pro střední průmyslovou školu, se tentokrát rozvíjeli prváci. Třídy od E1A po E1C a k tomu ještě IT1 měly o program postaráno. S doktorem Kašparem prozkoumali studenti veškeré důležité zákony, které se týkají právě mladistvých a jejich případného sklonu k sociálně patologickým jevům.
Seminář byl obohacen individuálními konzultacemi, ale i prací ve skupinkách. Tím tedy docílil velkého zájmu u všech tříd.
Beseda vyvrcholila třetí vyučovací hodinou a po ní se studenti nenuceně přesunuli k paní psycholožce Kašparové. Její povinností bylo předešlý seminář rozvinout a více se zaměřit na problémy ve třídě či vztahy žáků mezi sebou. Upovídaní mládenci si přišli na své, děvčata jistě také, k tomu všemu je i tato beseda dokázala pořádně pobavit. Nikdo ze studentů prvního ročníku asi nelituje toho, že se tohoto programu zúčastnil. Dle konverzací z druhého dne pak snadno usoudit, že si z toho dokonce i něco odnášejí.
Velmi poutavá prevence je ale nečeká naposledy. S oběma lektory se sejdou ve 3. ročníku a k uvedené problematice se znovu vrátí.

Aleš Kaizner, IT1

Leave a reply