0

Co nás letos čeká ve znamení Lva

foto_Vostra+MAB

Čas vodního znamení Raka se naplnil a nastává proměna do živlu ohnivého prostřednictvím znamení Lva, které usedá na pomyslný nebeský trůn 22. července v 11 hodin a 30 minut. Léto dosahuje svého vrcholu a přináší světu nepřeberné množství velkolepé krásy.

V období Raka se rodí lidský cit, Lev tento cit vyjadřuje prostřednictvím kreativity. Tento čas přeje uměleckému vyjádření emocí. Malby, sochy, básně, hudba či jakýkoli jiný tvůrčí projev obohacuje lidské vnímání. Lev bývá nadán mnoha talenty a hlavně schopností ukázat je světu. Lvi vynikají především na pódiu. Jejich ohňostroj emocí potřebuje najít konstruktivní vyjádření. Pokud se tak neděje, mohou mít Lvi sklon předvádět drama v každodenním životě, což si na rozdíl od svého okolí neuvědomují.

1

Lev je principem síly vůle, ale také ega, které je důležitou ochrannou složkou osobnosti. Jeho funkcí je ochrana před nežádoucím vlivem a schopnost vymezit se ve vnějším světě. Pokud je ega málo, bývá problém s prosazením. Pokud je ega příliš, okupuje území druhých. Lev je charismatický a umí okouzlit. Ženy Lvice, pokud své vlohy náležitě zušlechtí, mohou vyučovat noblese
a šarmu. Čas Lva je oslavou života. Načerpejme energii z přírody, prázdninových radovánek, lehkosti, volnosti a svobody táborových ohňů.

Ovšem nejen postavení Slunce ovlivňuje kvalitu času a prostoru. Ženská planeta Venuše nyní leží také ve Lvu, a tak se mnohým dámám může zatočit hlava z přemíry mnohých příležitostí, lákajících k flirtu či prázdninovým dobrodružstvím. Je třeba žít přítomností a nečinit dalekosáhlé plány, zvláště co se týká mezilidských vztahů. Kvalita ženské energie se promění již 6. srpna a přinese značné vystřízlivění, doslova potřebu uklízet po mejdanu. Mužský princip zastoupený planetou Mars setrvává v zádumčivém znamení Štíra. Nyní již začíná být patrná únava z nemožnosti vymanit se z pasivní role a opět aktivně utvářet svůj život. Muži se začnou cítit pány své situace až 3. srpna, kdy Mars vstoupí do Střelce. Ohnivá energie, obohacená osvícením, jim umožní vystoupit ze stínu. Uvědomí si, že není důležité, proti komu bojují, ale za co bojují. Nastane čas podívat se na svůj život z vyšších perspektiv a nacházet mnoho dalších možností.

2

Každý Lev je král. Kam tedy vzít jeho výsost na výlet? Nejlépe do Vlašského dvora, který býval nejen mincovnou, ale i královskou rezidencí. Vlašský dvůr začal psát své dějiny ve druhé polovině 13. století. Jeho poloha byla nanejvýše strategická, neboť se nacházela jak poblíž důležité obchodní komunikace – takzvané haberské stezky, tak u zdroje stříbra. Jméno získal dvůr po italských mistrech, kteří měli za úkol vytvořit novou měnu, a tím odstranit v tomto směru nejednotnost do té doby panující. Vlašský dvůr byl svědkem nejednoho důležitého státnického rokování. Jedním z důležitých aktů bylo vydání Dekretu kutnohorského.

Sláva je pomíjivý faktor života, a tak
i nimbus určité výlučnosti, který mělo toto místo, s tím, jak mizelo pod povrchem stříbro, upadal. Po nástupu Habsburků na trůn již Vlašský dvůr bohužel nesloužil českým králům jako sídlo. Královské komnaty byly přebudovány na obyčejný byt. Kolem roku 1881 byla provedena rekonstrukce a v současné době je zde umístěna stálá expozice mincovnictví a nejzajímavější části objektu včetně královské kaple a audienční síně jsou zpřístupněny veřejnosti.

Markéta Vostrá

Leave a reply