1

Noc tam nebude

10. června se po celé republice konal již osmý ročník akce Noc kostelů, která má za cíl otevřít církevní svatostánky široké veřejnosti a nabídnout lidem setkání s vírou a křesťanstvím prostřednictvím koncertů, divadelních představení, komentovaných prohlídek, workshopů, nahlédnutí do jindy zavřených prostor a dalších zajímavostí. Noc kostelů se zrodila v roce 2001 v Německu,
u nás se poprvé konala o osm let později.

V současnosti ji můžeme najít v pěti zemích – kromě Německa, Rakouska a Česka také v Nizozemsku a na Slovensku.
A zájem o ni vzrůstá: zatímco v roce 2011 se do ní u nás zapojilo 939 objektů, letos jich bylo už 1463. S počtem otevřených kostelů samozřejmě vzrůstá i návštěvnost. V roce 2011 je navštívilo zhruba 300 000 zájemců, o rok později to bylo už 400 000.

Letošního ročníku se například na Kolínsku zúčastnilo 15 kostelů, z toho tři přímo v Kolíně, na Kutnohorsku 36 kostelů, z toho 12 jen
v Kutné Hoře.

My jsme navštívili římskokatolický kostel svatého Jakuba Staršího v obci Jakub nedaleko Kutné Hory, který je od roku 2008 Národní  kulturní památkou. Proč? Jde o románský kostel, vysvěcený v roce 1165 za účasti krále Vladislava II. a královny Judity. Je to v podstatě nevelký venkovský kostelík, jednolodní, kam se vejde tak třicet lidí, ale fascinuje svojí vysokou věží s románskými okny a zejména souborem dochovaných románských plastik na jižní fasádě, který je nejrozsáhlejší na našem území.

V Jakubu mají prostě historický poklad! Jeho význam v Noci kostelů podtrhl flétnový koncert, v němž zazněly skladby barokních mistrů Antonia Vivaldiho, Georga PhilippaTelemanna a Johanna Sebastiana Bacha v podání čáslavského flétnisty Filipa Jerieho, učitele na ZUŠ a gymnáziu v Čáslavi a také městského zastupitele, a dvacetiletého varhaníka Jakuba Davida Smešného, který rovněž učí na čáslavské ZUŠ a zároveň studuje varhany a klavír na konzervatoři v Plzni.

-dan-

Fotografie autorka 

IMG_2394

One comment to Noc tam nebude

Leave a reply