0

Nový čestný občan Nových Dvorů

Usnesením Zastupitelstva městyse Nové Dvory z 9. srpna tohoto roku  se jím stal bývalý novodvorský učitel Karel Josef Probst, narozený 18. března 1887 ve Svojšicích u Kouřimi. Po studiích na kutnohorské Reálné škole složil v roce 1906 maturitní zkoušku s vyznamenáním na tehdejším Učitelském ústavu v Kutné Hoře. Jako učitel poté působil na školách v Malejovicích, Uhlířských Janovicích i na tehdejší chlapecké škole v Kutné Hoře. 1. září 1912 nastoupil jako učitel do tehdejší novodvorské pětitřídní školy, v níž od roku 1938 působil také jako řídící učitel až do roku 1950.

Karel Josef Probst - 1955

V letech 1918 – 1936 byl členem místní rady, obecního zastupitelstva, referentem finanční komise a mimo jiné také řadu let místním knihovníkem. Vedle řady dalších obecně prospěšných aktivit založil v roce 1914 Tělovýchovnou jednotu Sokol v Nových Dvorech a v letech 1918 – 1939 byl jejím vzdělavatelem. Významně se podílel také na založení sokolských jednot ve Sv. Kateřině, Záboří, Kobylnici a Rohozci. Zasloužil se o přestavbu bývalé chotkovské jízdárny v Nových Dvorech na moderní sokolovnu, v níž nechal vybudovat jeviště pro místní ochotnický spolek, který řadu let působil pod hlavičkou místní Osvětové besedy a v němž působil mimo jiné také jako režisér řady ochotnických inscenací.

Nelze pominout jeho působení ve funkci důvěrníka Okresní péče o mládež i jeho podíl na význačných novodvorských akcích té doby: stavebním rozvoji, zřízení tržiště, péči o památky či žel nedokončenou snahu o zřízení místní měšťanské školy atd.

Z hlediska významu osobnosti
K. J. Probsta je nutno také ocenit jeho činnost kronikáře místní školy. Jak bylo tehdy zvykem, jako ředitel ji psal, a to tak podrobně, jak to neučinil nikdo před ním ani po něm. Díky jeho zápisům je tak možné doplnit některá prázdná místa v obecní kronice, která se bohužel ztratila.

Celý jeho velmi aktivní a obecně velmi prospěšný život provázely velké zásluhy o rozvoj kulturního a společenského života v obci.

Karel Josef Probst po téměř čtyřiceti letech učitelské práce v novodvorské škole odešel v roce 1950 na zasloužený odpočinek. Zemřel v roce 1964 a byl pohřben v rodných Svojšicích. Jeho jméno je nerozlučně spjato s životem Nových Dvorů v první polovině minulého století a jeho jmenování čestným občanem Nových Dvorů je výrazem úcty k jeho celoživotní práci.

Miroslav Štrobl

Za poskytnutí informací i historických fotografií děkuji paní O. Stehlíkové
z Nových Dvorů

Leave a reply