0

Den židovských památek

DI9-16 - Z regionu - Den židovských památek - synagoga Čáslav foto 2 DI9-16 - Z regionu - Den židovských památek - synagoga Čáslav foto 5 DI9-16 - Z regionu - Den židovských památek - synagoga Čáslav foto 8

V neděli 14. srpna bylo v rámci prvního Dne židovských památek v ČR otevřeno 41 vybraných židovských pamětihodností. Návštěvníci si prohlédli hřbitovy a synagogy, které nejsou běžně přístupné nebo prošly v posledních letech rekonstrukcí. Mezi zpřístupněné památky patřila také čáslavská synagoga v Masarykově ulici. Byla postavena
v letech 1899 – 1900 podle plánů vídeňského architekta Wilhelma Stiassnyho
v maurském slohu jako náhrada za starší modlitebnu, poprvé zmiňovanou před polovinou 19. století. Od stejného autora je také asi nejznámější pražská, tzv. Jubilejní synagoga v Jeruzalémské ulici, a synagoga na Leopolsdgasse ve Vídni. Vlastní stavbu realizoval místní stavitel František Skřivánek. Bohoslužebným účelům sloužila do druhé světové války, po ní byla využita jako sklad firmy Kosmos, od roku 1970 sloužila jako městská galerie. Roku 1994 byla vrácena Židovské obci v Praze, ta ji začala uvádět do původního stavu.

DI9-16 - Z regionu - Den židovských památek - synagoga Čáslav foto 1 DI9-16 - Z regionu - Den židovských památek - synagoga Čáslav foto 7

Za čáslavskou synagogou musíme vidět nejen krásnou a zdobnou budovu, ale také 103 židovských občanů, kteří se nikdy nevrátili do svého města.

Vladimír Havlíček

Fotografie autor

Leave a reply