0

Co nás letos čeká v období Štíra

foto_Vostra+MAB

Čas znamení Vah se naplnil a pomyslného žezla na nebeském trůnu se chápe znamení Štíra. Živel vzdušný vystřídá živel vodní. Příroda se proměňuje z pestrobarevného hýření a posledních sklizní do období umírající krásy, podzimních mlh a plískanic. Slunce vstupuje do znamení Štíra 23. října v 1 hodinu a 45 minut. Váhy žily ideálem, harmonií, krásou, která povznáší ducha, ale nesouzní příliš s realitou. Štír přináší vyrovnání tím, že poukazuje na oblast stínu, do které se málokdo chce podívat dobrovolně. Je potřeba si připustit i to, co bychom nejraději neviděli a neslyšeli, a to především o nás samých. To, čeho se nejvíce obáváme, můžeme v období Štíra přijmout jako součást života a přestat toto téma démonizovat a tabuizovat. Čím více potlačujeme či vytěsňujeme všechno to, co na sobě nemáme rádi, tím větší sílu této své slabosti dáváme. Náš potlačený stín pak ovlivňuje náš každodenní život a podrazí nám nohy, kdy to nejmíň potřebujeme. Chová se jako naše zlobivé a těžko zvladatelné dítě, nepřetržitě vyžaduje naši pozornost.

Slunce_Stir_prop

Dušičkový čas nás smiřuje s naší dočasností na pozemském světě. Je čas introspekce a zamýšlení se nad pomíjivostí všeho, čemu v tuto chvíli přikládáme příliš velký význam. Tak jako v přírodě, i u nás klesá zvolna energie a růst či aktivita není na místě. Síly jsou staženy do nitra, kde nám pomáhají proměňovat vnitřní postoje, které již nejsou v souladu s naší životní cestou, vývojem a potřebou. Štír je znamení odevzdání, schopnosti nemusit mít a vlastnit. Stačí pouze malé zamyšlení nad tím, kým bych byl, kdyby vše, co mám, zmizelo. Co by zůstalo? Jaké je mé vnitřní bohatství a co vlastně určuje smysluplnost mé životní cesty? Štír klade mnoho nepříjemných otázek, nastavuje nemilosrdné zrcadlo, ale zároveň přináší pravdu o temném v nás. Pokud tato místa dokážeme pochopit, uvědomit si je a vpustit do nich světlo, jsme rázem o krok dále ve svém vývoji.

Slunce, které udává hlavní tón energie, nás tedy nutí k introspekci a odevzdávání. Kvalitu časoprostoru však ovlivňuje i ženský princip v podobě planety Venuše, která ve znamení Střelce může zatoužit po dalekých cestách. Pokud nelze uskutečnit tato přání reálným cestováním, budeme unikat do vnitřních světů, které jsou stejně rozsáhlé jako ten vnější. Stereotyp každodennosti bude nyní pociťován mnohem zřetelněji, jakož i potřeba něco změnit. Čas reálných změn teprve nastane. Nyní je potřeba proměňovat svá vnitřní stanoviska. Mužský princip, zastoupený planetou Mars, která je ve znamení Kozoroha, naopak vítá určitou setrvačnost, omezení i půst, nezbytný k dosažení cíle. Soustředěná energie potřebuje pracovat nerušeně. Promítá se kladně do výsledku a zvyšuje jeho ryzost.

Luna_Stir_prop

A kam vezmeme Štíra na procházku? Čas sestupu do temnoty přímo vybízí navštívit expozici Českého muzea stříbra a vypravit se do hlubin země. Projdeme si středověkou odvodňovací štolu a zcela na vlastní kůži hluboko pod zemským povrchem zažijeme nejen absolutní tmu, ale i představu o každodenním chlebu legendárních kutnohorských havířů. Oblečeni do perkytle a vyzbrojeni kahanem se tedy vydáváme nalézt stříbrnou žílu a dozvíme se nejen o středověkém dolování, ale také o alchymistickém čištění a zpracování stříbra. Pro Štíry je důležité připomínat, že v nejhlubší tmě čekají ty největší poklady.

Markéta Vostrá

Ilustrace Marie Brožová

Leave a reply