0

Co nás letos čeká v období Střelce

Čas znamení Štíra se naplňuje a kvalita živlu vody se proměňuje do kvality živlu ohně. Na pomyslný nebeský trůn nastupuje bájný Kentaur a ujímá se vlády. Je čas vyjít z temných sklepení vlastního nitra a opět nechat vyšlehnout oheň a prohřát všechna zamrzlá místa. Slunce vstupuje do znamení Střelce 21. listopadu ve 22 hodin a 21 minut.

foto_Vostra+MAB

Střelec je třetím a posledním ohnivým znamením ve zvěrokruhu. Beran byl nositelem ohně zrodu, Lev pak ohněm tvůrčím a Střelec ohněm osvícení. Toto znamení v sobě nese vzpomínku na předchozí bolest Štíra i uvědomění si vlastní dočasnosti a smrtelnosti. Střelec je nadějí, která přesahuje konečnost hmotného světa. Nalézá smysluplnost bytí v něčem, co trvá i poté, kdy poločas rozpadu rozmělní vše viditelné na prach. Hlavním tématem je víra, pravda a smysl našeho života. Příroda se pozvolna ukládá k zimnímu spánku a na nás čekají jedny z nejkrásnějších svátků v roce, období adventu, čekání na světlo, které vyvrcholí  Štědrým večerem. Dny se zkracují a my více času trávíme doma. Nepromrhejme možnost naplnit tento čas láskou a sdílením radosti.

Luna_ve_Strelci_prop

Střelec, kterému vládne planeta Jupiter, je znamení přátelské a nezdolně optimistické. Dalším kladem je jeho velkorysost. Střelec je věčný bojovník za pravdu a spravedlnost, bez obalu či taktizování vnáší jasno do každé situace. Mnozí mu mají za zlé, že není diplomatem, ale naprosto přímočaře pojmenuje skutečnost takovou, jaká je. Střelec přináší světu moudrost, a tak i toto období můžeme využít pro nalézání vlastní moudrosti, oproštěné od chtění, lpění a manipulace.

Ženský princip v podobě planety Venuše nyní ve znamení Kozoroha pomyslně stanul u úpatí hory a sbírá síly na náročný výstup. Hora, kterou potřebujeme zdolat, pro každého může znamenat něco jiného. Tato největší výzva nám však pomůže mnohé pochopit a z jejího vrcholu se nám otevře širší pohled na náš život. Mužský princip, vyjádřený planetou Mars, se nalézá ve znamení Vodnáře. Jeho energie je provzdušněná, mírně záletná a příliš neosobní na to, aby se z mnoha vyřčených slov skutečně něco vytvořilo. Čas přeje vizím, plánům, nápadům, které se začnou realizovat až s příštím jarem, kdy Slunce vstoupí do znamení Berana.

Slunce_ve_Strelci_prop

Pokud se nám podaří dostat Střelce od plápolajícího krbu, sklenky vína a moudrých knih, bude pro jeho meditativní náladu jako stvořená procházka po ochozu kolem Jezuitské koleje. Střelec je kentaurem, který míří svým šípem nahoru a zpodobňuje své poselství o duchovních hodnotách člověka, které je třeba přinášet na Zemi. Podobná byla zřejmě i dávná myšlenka jezuitů – spojit mostem sídlo duchovní moci s Vlašským dvorem, kde sídlila moc světská. A také chtěli vytvořit dílo stejně impozantní jako pražský Karlův most. Autorem třinácti soch, které vznikaly v letech 1703 – 1716, byl pravděpodobně sochař a jezuita František Baugut. Střeleckou energii nese socha Ignáce z Loyoly, který stojí zahleděn do nebeských výšin a u nohou má malé andílky s knihou, biretem, rouškou
a přilbou. Po boku podstavce stojí dvě korunované ženy, které drží rohy hojnosti.

Markéta Vostrá

Ilustrace Marie Brožová

Leave a reply