0

Kde se pivo vaří…

tam se dobře daří, tvrdí se v jednom starém českém přísloví. V Kutné Hoře se pivo vařilo téměř od nepaměti. Patrně už od prvopočátků osídlení lokality, později pojmenované Kutná Hora, zde musela existovat  řada malých pivovarů. O kutnohorské „pivní nenasytnosti“  místních havířů svědčí skutečnost, že “…v první třetině 16. století  se za starodávna u Hory na šedesát pivovarů počítalo, v nichž to pivo se stále vařilo a jedna várka stíhala druhou. Ale to všecko stačiti nemohlo a často byly žaloby lidu horního slyšeti, že dostatek piva ve městě není.“(*).  

Pivovar - nové logo

A tak se do Kutné Hory dováželo pivo ze širokého okolí: z Kolína, Českého Brodu nebo Čáslavi. Určitý zlom nastal v roce 1573, kdy již zaběhnutý pivovar v tvrzi Lorec prodává Václav Dačický paní Kateřině Smiřické a ta jej v roce 1589 prodává městu Kutná Hora za 600 kop grošů tehdejší měny. A tak v Městském pivovaru kutnohorském se dále pivo vařilo až do konce minulého století, byť pod různými provozovateli v duchu pozdějších státních podniků uplynulých let. Pak bohužel stará tradice byla za složitých situací přetržena a kutnohorský pivovar Lorec postupně chátral: Veškerá technologie byla zničena, objekty chátraly, až…

4

… v úterý 8. listopadu 2016 se pozvaní představitelé města, novináři a hosté mohli přesvědčit o aktivitě Společnosti Měšťanský pivovar v Kutné Hoře, s.r.o. , která se v návaznosti na předchozí úspěšná jednání s vedením města Kutná Hora stala provozovatelem tradičního kutnohorského pivovaru v Lorci. Měli jsme možnost položit čelným představitelům společnosti i starostovi Kutné Hory vždy jednu otázku.

Jan Svoboda, marketingový ředitel:

Můžete nám blíže upřesnit charakter nového provozovatele pivovaru? 

„Jsme ryze česká společnost, která má sídlo v Kutné Hoře, a tedy příslušné daňové odvody půjdou do příjmů města Kutná Hora. Můžeme čerpat ze zkušeností obnovení výroby Zámeckého pivovaru v Břeclavi. Jsme patrioty českého piva a kutnohorské tradice jsou pro nás zavazující. Vstoupili jsme do prostor pivovaru, který bude třeba zcela nově vybavit, neboť veškerá technologie byla zničena a objekty nesou devastující stopy předchozích let. Bereme to však jako výzvu. Jsem přesvědčen, že Měšťanský pivovar Kutná Hora se bude v nejbližší době pyšnit novým vybavením, které umožní vařit pivo tradičním způsobem, ovšem za použití nejmodernějších technologií. Počítáme také s tím, že pivovar se stane dějištěm řady kulturních akcí, jako jsou Slavnosti piva, koncerty populárních hudebních skupin a podobně. V rámci rekonstrukce celého objektu je počítáno také s vybudováním prohlídkové trasy, na níž se návštěvníci budou moci podívat na některá místa provozu a dozvědět se více o tradiční výrobě piva u nás.“

5

Ing. Miloš  Hrabák, ředitel pivovaru:

Co vás nejvíce „zaskočilo“ při vstupu do prostor bývalého loreckého pivovaru?

„Rozsah devastace prostor z období, kdy byl pivovar vyřazen z provozu. Tak třeba kanalizace byla zasypaná, takže jsme ji museli budovat znovu. Problémem byla také spodní voda, jejíž působení negativně ovlivnilo práce v ležáckých sklepích, které jsme museli více sanovat. A tak první fáze celkové asanace objektu spočívala v celkovém zabezpečení areálu a přípravách na stavební práce. Dál pak budou následovat veškeré stavební úpravy výrobní části pivovaru a jejich osazení moderními technologiemi. Třetí fáze bude o rekonstrukci ostatních prostor, náležejících k pivovaru. Ve výhledu je také zbudování restauračního provozu přímo v areálu pivovaru i specifické využití bývalé sladovny. Vše ale závisí na obchodních úspěších piva z Kutné Hory, od kterých se další investice do areálu budou odvíjet.“

6

Ing. Jakub Hájek, sládek:

Na jaké pivo se budou moci těšit odběratelé produkce pivovaru
i místní „štamgasti“?

„Základem produkce bude řada spodně kvašených piv českého či plzeňského typu, tedy 10°, 11°  a 12°. Tato piva se budou v ocelových varnách vařit tradiční českou metodou na dva rmuty a především na tak zvanou stupňovitost, tedy bez následného ředění piva vodou. Kvašení bude opět oddělené, tedy při 9° C v otevřených nádobách, tak zvaných spilkách, po němž následuje dlouhodobé dozrávání v tancích při teplotách okolo 1°C. Do budoucna určitě počítáme i s produkcí speciálů – spodně i svrchně kvašených piv. Technologicky je pivovar dimenzován na roční výstav vyšší než 30 000 hektolitrů.“

9

Petr Podlešák, Ph.D., senior brand manažer:

Pivovar Lorec měl v uplynulých letech  své charakteristické logo, nesoucí jméno Dačický. Zůstane to i nadále?

„Při vší úctě k tradici tady dojde k určité změně. Už kvůli ochranné známce, kterou nadále vlastní předchozí provozovatel pivovaru. Dominantní tedy bude prostý název, odvislý od místa výroby piva  – Kutná Hora. Novému logu vévodí nejen jméno města, ale také královská koruna, zakončená šiškami chmele. Tento motiv jsme si vypůjčili z lícové strany pražského groše, kde se koruna také objevuje. Naopak rub platidla, tolik spjatého s městem, se objeví na etiketách pivních lahví. Barevné provedení celého loga se odkazuje k historii těžení stříbra v Kutné Hoře. Tímto vzdáváme poctu stříbrné historii královského horního města. Logo pivovaru  doplňuje slogan ‚Odkaz zavazuje‘. Považuji to za výraz  respektu k městu, jehož historický význam je vyjádřen i zapsáním do seznamu světových památek UNESCO.“

8

Martin Starý, starosta města Kutná Hora:

Jak vnímáte současnou aktivitu  společnosti Měšťanský pivovar
v Kutné Hoře, s.r.o.? 

„Pivovar a vaření piva ke Kutné Hoře patřilo a nesporně patří. Když provoz loreckého pivovaru skončil, považoval jsem to tak trochu i za osobní újmu mimo jiné i proto, že – a teď mi dovolte i trochu osobního vyznání – pivo z Lorce bylo první, které jsem v životě okusil, do jisté míry i proto, že syn bývalého místního sklepmistra pana Kořínka byl mým spolužákem. Znal jsem osobně i paní sládkovou, vrátné, dělníky. Zánik pivovaru jsem tedy vnímal jako konec jedné dlouhé etapy historie našeho města. A tak současnou aktivitu společnosti Měšťanský pivovar, s.r.o. Kutná Hora beru osobně jako záruku, že pivo se v Kutné Hoře bude opět vařit. Věřím, že od příštího roku se bude ve většině kutnohorských restaurací točit opravdu to naše, kutnohorské pivo, a že společnost Měšťanský pivovar , s.r.o. úspěšně naváže na tradici, která dotváří historickou atmosféru stříbrné Kutné Hory.“

Prohlídka rozsáhlého objektu pivovaru Lorec pokračovala v duchu optimismu všech, kdo jsou připraveni vrátit zdevastovaným prostorám nový život. Čeká je ještě náročná cesta k okamžiku, kdy z historických bran kutnohorského pivovaru vyjede první várka nového loreckého piva. To už se bude psát rok 2017. Nechtějme  znát přesné datum. Ale popřejme všem, kdo se jakýmkoli způsobem „podepíší“ na tomto dni, onen pradávný pivovarský pozdrav: Dej Bůh štěstí ! 

Miroslav Štrobl

Fotografie Jaromír Procházka

(*) Jan Kořínek, Ze starých pamětí kutnohorských 

Leave a reply