0

Učení nemusí být mučení

Myslíte si, že ne? Tak se přijďte podívat na některý ze vzdělávacích programů spolku Pod Horami. Spolek nabízí již téměř sedmdesátku vzdělávacích programů a jen za rok 2016 jich přibylo 14 nových. Na rozdíl od minulých let spolek v roce 2016 přikročil k „tvrdým“ projektům, tj. k takovým, kde se něco budovalo a nikoliv se pouze učilo.

Jedním z nich byla Přírodní učebna na ZŠ Jana Palacha v Kutné Hoře. Zde byla na zanedbaném, zčásti zarostlém pozemku a areálu školy vybudována nová užitková a okrasná zahrada včetně vyvýšených záhonů, kde se mohou děti seznámit s pěstováním bylinek i okrasných dřevin. Zahrada jim umožní o hodinách přírodopisu a pracovní výchovy nezůstávat v učebně, ale alespoň na hodinu se stát skutečným zahradníkem, který nejenom pozná, co mu to na zahrádce vyrostlo, ale umí o to i pečovat, aby měl na podzim co sklízet.  Projekt finančně podpořil Středočeský kraj.

Obdobně na Kačině byla vybudována Učebna v lese. Jak taková učebna vypadá? Je to řada panelů, mezi nimiž jsou rozmístěny některé herní a současně vzdělávací prvky, jako je např. dřevěný xylofon, na němž si děti uvědomí, že nejenom délka a síla, ale i druh dřeva ovlivňují zvuk dřeva. Mohou si vyzkoušet, jak v lese funguje domorodý stromový telefon z dutého stromu. I na samotných panelech je řada prvků, které umožňují uskutečnit výuku hravou formou. Například jsou zde poznávačky jednotlivých částí  stromů. Jinde šátráte ve schránce a po hmatu určujete, co v ní je, a po odklopení jejího víka se můžete přesvědčit, zda byl váš odhad správný. Podle pracovníků muzea na Kačině je tato naučná stezka první, kde lidé jenom neprojdou kolem panelů, ale zastavují se, čtou a doopravdy si hrají a tím se nenápadnou formou učí. Nejzábavnější aktivitou je hledání vyřezávaných zvířátek, schovaných na svém přírodním stanovišti někde na trase, a není výjimkou, kdy hledají – hrají si děti, rodiče, ba i prarodiče. I tento projekt podpořil Středočeský kraj.

Na Učebnu v lese navazuje projekt Putování za houbovou vůní, který seznamuje s houbami, rostoucími v Kačinském parku od jara až do zimy, a jeho poznávací část je zaměřena především na jedlé houby a jejich nebezpečné jedovaté dvojníky. Přímo v lese si můžete např. zahrát houbové pexeso.

Tyto projekty finančně podpořilo i Město Kutná Hora, které v rámci projektu Družiny v pohybu přispělo školním družinám na dopravu na Kačinu a zpět. Programy nejsou vytvářeny izolovaně, ale vždy s návazností na učivo základních škol, případně v úpravě, vhodné pro mateřské školky. Proto se mohou děti různého stáří seznamovat se stejnou problematikou v programech, šitých jim přímo na tělo. Jednotlivé programy se vzájemně doplňují a obohacují. Výše jmenované programy je možné kombinovat např. s programem Botanika pod lupou, kterou podpořil  Khnet – světlá výjimka mezi kutnohorskými spolky. Sám je totiž rovněž spolkem a podporuje jiné spolky.

Dnes již můžeme – a máme z toho velkou radost – konstatovat, že za rok 2016 proběhlo na 200 výukových programů, jichž se zúčastnilo zhruba 3600 dětí. Vedle toho bylo uspořádáno i pět seminářů pro pedagogy. Zde je třeba vyslovit dík Městu Kutná Hora a MAS Lípa pro venkov Zbraslavice, které pamatovaly se svojí podporou nejenom na děti, ale i na pedagogy.

Chcete se přesvědčit, že učení nemusí být mučení na vlastní kůži? Tak se stavte na „Palachovce“ nebo na Kačině a můžete si vyzkoušet vše v jakési mírně okleštěné demoverzi. Pokud se vám programy, ve kterých v tomto případě nebude přítomen pedagog, zalíbí, můžete si u spolku Pod Horami objednat úplnou verzi některého z nabízených programů.

Pavel Novák

 

Leave a reply