0

Tříkrálové sbírky v Kutnohorsko- poděbradském vikariátu

V termínu od 6. do 14. ledna 2017 proběhla v Kutnohorsko-poděbradském vikariátu již tradiční Tříkrálová sbírka.

Letos se koledovalo se 162 pokladničkami na území 42 obecních a městských úřadů (celkem v 71 obcích, městech a městských částích). Zapojili se ochotní koledníci, kteří překonali i velký mráz, provázející letošní sbírku.

3Kralove1

V Kutnohorsko-poděbradském vikariátu dárci přispěli celkem 617 294,58 Kč, což je o 53 834,58 Kč více než
v loňském roce, z toho v Kutné Hoře částka činila 154 687 Kč.

Podrobnější výsledky naleznete na www.trikralovasbirka.cz/o-sbirce/historie-sbirky/vysledky-2016.

Výtěžek sbírky bude z větší části využit na dobudování Střediska Na Sióně a z části na služby pro osoby se zdravotním handicapem, na aktivity pro rodiče s dětmi a odborný servis pro práci dobrovolníků v nemocnicích
a zařízeních sociální péče.

Děkujeme všem dárcům za příspěvky.

Děkujeme i všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu sbírky.

Leave a reply