0

Stezkou stromů

Na pultech Informačního centra Kutná Hora, ale i ve zdejších knihkupectvích mohou zájemci nalézt publikaci Tomáše Klaila a PhDr. Pavla Nováka Průvodce stezkami stromů v Kutné Hoře a okolí. Jde o první publikaci, která se nezabývá historií stříbrného města, ale přírodou Kutné Hory, konkrétně stromů. Kniha má 180 stránek a na každé stránce najde čtenář minimálně jednu barevnou fotografii některého z popisovaných stromů. Jak sami autoři píší, bylo jim líto, že Kutná Hora propaguje pouze své kulturní bohatství a že příroda je ve městě tak trochu popelkou. Postupovali podle osvědčeného vzoru, jaký použil Vladislav Dudák v Kutnohorském poutníkovi, a celé město popisují po jednotlivých městských částech. Každé z nich je věnována jedna samostatná stezka. Pouze vnější předměstí, tj. dříve samostatné vesnice Malín, Neškaredice, Perštejnec, Poličany a horní město Kaňk, jsou spojeny do jedné stezky.

pruvodce_stezkami_stromu_titulka

Koncept knihy umožňuje čtenáři postupně se vydávat po jednotlivých stezkách, a jak sami autoři uvádějí, nevyžaduje to ani příliš velkou námahu. Délka jednotlivých stezek je v rozmezí dvou až čtyř kilometrů. Pouze  zmíněnou stezku po předměstích doporučují absolvovat na kole.

Není dobré procházet jednotlivé stezky
v krátkém časovém období za sebou. To se pak může lehce stát, že může působit rušivě opakování informací o jednotlivých druzích stromů. Nutno však akceptovat skutečnost, že stromy, rostoucí
v jednotlivých částech města, se opakují, a podat jednu a tu samou informaci osmi různými způsoby je velmi obtížné. Pokud budete jednotlivé stezky procházet s větším časovým odstupem, opakování působit rušivě již nebude.

Stezky jsou koncipovány jako uzavřený okruh, takže je na ně možno vstoupit kdekoliv. Orientaci usnadňují mapky jednotlivých stezek. Jmenovitě se zde nacházejí následující stezky: Vnitřním městem, Žižkovem, Hlouškou, Šipším, Karlovem, Sedlcem, Vrchlicí a po vnějších předměstích. Přestože se jednotlivé stezky nekříží, mnohdy se v sousedících čtvrtích téměř dotýkají, a je možné si projít podle vlastního výběru část jedné stezky a spojit s ní část jiné stezky.

Každá ze stezek je uzavřena dvoustránkou úkolů, které mají z poloviny podobu kvízu, v němž si ověříte znalosti o stromech, představených na dané stezce,
a z půlk formu poznávačky, kde má čtenář spojovat dohromady jednotlivé části stromů či keřů.

Autoři se snažili obohatit informace o stromech i základními historickými údaji o těch částech města, kterými uživatel průvodce právě prochází.

Publikaci vydalo žehušické nakladatelství Městské knihy s.r.o., které má s vydáváním regionální literatury bezmála již dvacetiletou zkušenost. Publikace má bohatou fotografickou výbavu, jejímiž autory jsou nejen autoři textu, ale i Ing. Jan Moravčík a Bc. Martin Starý.  Publikace má kroužkovou kalendářovou twin-vire vazbu. Ta umožňuje ponechat čtenáři průvodce otevřeného na libovolné straně. Také velikost formátu byla volena s myšlenkou, aby čtenář mohl publikaci strčit při pěším putování  přímo do kapsy.

Doufáme, že si publikace „Průvodce stezkami stromů v Kutné Hoře a okolí“ najde, obdobně jako Dudákův Kutnohorský poutník, cestu k srdcím Kutnohořanů a stane se součástí nejen každé kutnohorské domácnosti, ale své místo najde i na základních a středních školách. Cena publikace je 85 Kč vč. DPH.

Leave a reply