0

KolEEkTivní vina?

Kolektivní vina je předpoklad, že odpovědnost za činy společenství nesou všichni jeho členové. Kolektivní vina bývá běžně uplatňována především ve válce, v armádě, škole, v kolektivech, které se skládají z menších celků. Na základě kolektivní viny jsou snadno perzekuovány a kriminalizovány celé skupiny osob (zdroj Wikipedie).

Při současném pohledu na skupinu živnostníků a malých podnikatelů se dá říci, že toto se právě odehrává v naší republice. Díky vládní propagandě se nahlíží na podnikatele jako na zloděje. Části společnosti, která nemá představu, co poctivé podnikání obnáší, a nebo je zaměstnaná ve státním sektoru, je podsouváno z masmédií a v reklamních spotech, jak se díky EET budou mít dobře, a to díky zmiňovaným 18 miliardám. Ano, v ČR uniká mnoho miliard, které by měly přitéci do státní kasy, ale to se děje v jiných patrech podnikání a politiky – tam kasy EET s online sledováním zaváděny jistě nebudou. Koncept kolektivní viny malých podnikatelů se začal šířit naší republikou. Je to zvrácený pohled, a to proto, že popírá podstatu individuální viny, neboť vina či nevina je zase jen věcí jedince, on nese důsledky vlastního jednání.
Myšlení v rovině kolektivní viny se vyznačuje tím, že nerozlišuje to, že ve všech společenských skupinách jsou lidé poctiví i nepoctiví, potřební – nepotřební! Zákon o EET byl prosazen prý pro narovnání podnikatelského prostředí, ale nerozlišuje, nezkoumá, neposuzuje konkrétní chování, možnosti a technické znalosti starší generace, společenský přínos danému regionu, prostředí městské – venkovské a v neposlední řadě i věk toho kterého živnostníka – podnikatele.
I to byl jeden z hlavních důvodů, proč APM uspořádala symbolicky 25. února na Václavském náměstí v Praze demonstraci za svobodu podnikání. Podnikání toho poctivého podle pravidel, ale bez stálého on-line dohledu, který nám všem, aniž si to někteří uvědomují, onu zmíněnou svobodu bere. Názory na EET se liší a počet fungujících a zrušených obchodů časem ukáže, jak zavedení evidence změní naše každodenní žití.

koleektivni-vina

25.2. 2017 se konala na Václavském náměstí v Praze demonstrace za svobodné podnikání, proti EET, proti budování socialismu v ČR, kde se sešlo cca na dva tisíce lidí. Ti mimo jiné poukazovali na trvalý růst počtu státních zaměstnanců (bude k letošku cca 450 000) bujení byrokracie i to, že počet OSVČ (u nichž je podnikání jediným příjmem) stále klesá (cca 570 000). Pořadatelem byla Asociace podnikatelů a manažerů.

Dušan Lapáček

Leave a reply