0

Veřejná reakce Podnikatelských odborů na dopis Andreje Babiše předsedovi vlády

Ministr financí Andrej Babiš zveřejnil 21. 3. 2017 svůj dopis předsedovi vlády. Jeho formulace a zjevná snaha vyvolat dojem, že je obětí jakéhosi lynče, považujeme za pokus manipulovat veřejností. Podnikatelské odbory – Unie podnikatelských a živnostenských spolků cítí potřebu se k chování ministra financí vyjádřit. 

Přeformulovali jsme jeho dopis tak, jak by podle nás měl skutečně znít. Použili jsme argumenty a výrazy ministra Babiše, protože nevědomky svým dopisem ukázal, jak zcela jinak se staví k povinnostem, které tak tvrdě vyžaduje od živnostníků, pokud se tyto povinnosti týkají jeho samého.

P. S. Pro lepší pochopení našeho textu doporučujeme přečíst nejprve dopis Andreje Babiše.

Dopis živnostníků ministru financí Andreji Babišovi:

Vážený pane ministře,

reagujeme na mnoho Vašich vyjádření a konkrétní kroky proti nám, které se dají shrnout pod název „Daňové
a jiné podvody živnostníků“.

Podvod (ať už se Vám to pane ministře líbí, nebo ne) je vymezen
v trestním zákoníku jako trestný čin a o vině a trestu u nás rozhoduje jen soud. To vyplývá z Listiny základních práv a svobod. Výše uvedeným vystupováním, tím, co setrvale veřejně o živnostnících prohlašujete, se stavíte do role žalobce i policie, když nám nařizujete, že máme prokazovat, co jsme neučinili, a tvrdíte o nás, jak jsme špatní, aniž byste cokoli doložil nebo alespoň svá tvrzení věrohodně vysvětlil.

A kdo bude rozhodovat o tom, jestli jsme poctiví nebo zda jsou Vaše výroky o nás věrohodné? Zase Vy a Vaši lidé. Obrazně řečeno, v tomto případě nás obviňuje bez důkazů a na základě lží tentýž člověk, který nás chce
i soudit. Jak potom může být takový proces objektivní a spravedlivý, když jste na nás uvalil trest bez diskuze
s námi, bez toho, že bychom dostali prostor vysvětlit, jak podnikáme? Vy nám nechcete dát prostor, abychom se obhájili, Vy nechcete, abychom vše veřejnosti vysvětlili.

Je dnes nad slunce jasnější, jak vše dopadlo. Vy, ministr financí, jste proti nám, živnostníkům, poštval část veřejnosti. Pomocí lží jste nás zlynčoval! Nestačí Vám naše daňová přiznání, všemožná potvrzení, kontroly finančních úřadů, sociálky, živnostenských úřadů, hygieny a dalších a dalších úřadů, které nás neustále kontrolují. Tohle všechno Vám bylo málo. Potřebujete nás šikanovat pomocí EET a kontrolních hlášení, ničíte nás novými a novými podmínkami, nesplnitelnými lhůtami a likvidačními pokutami. Působí to dojmem, že jedinou Vaší snahou je celou živnostenskou obec zlikvidovat.

Pseudokauzu účelově zveličených daňových úniků malých podnikatelů
a živnostníků zjevně potřebujete
v čase a v rámci Vaší předvolební kampaně. Není přece nic lepšího, než předhodit veřejnosti nepřítele, vymyšleného škůdce, který se nemůže bránit – živnostníka.

Abychom Vám, pane ministře financí, vysvětlili, jak se věci mají:

1. Veřejnosti jste o nás lhal. Naše podnikání není zlodějna, a pokud někteří z nás neplatí státu to, co by měli, pak to státní rozpočet opravdu neohrožuje. Z malých příjmů jsou totiž jen malé daně, víte?

2. Živnostníci pracují, většinou od rána do večera, a drtivá většina z nich platí daně a má účetnictví v pořádku. Zdá se, že na rozdíl od Vás.

3. Ministerstvo financí již několikrát odpustilo Vašim firmám miliardové částky na daních. Žádné miliardy jste samozřejmě neodpustil živnostníkům.

4. Pokud pokládáte za nezbytné, abychom byli denně sledováni prostřednictvím EET, pak byste měl učinit totéž. Zdá se však, že to nemůžete připustit, protože nejste ani schopen vysvětlit řadu svých příjmů, takže taková Vaše osobní EET by pro Vás byla katastrofou.

5. Dáváme Vám tímto svým prohlášením jasně najevo, že Vás nepovažujeme za nestranného a že Finanční správa, jak se zdá, pod Vaším vedením ztrácí nezávislost. Ale čemu se divit – nikdy jste nedělal nic jiného, nežli jen to, co je ve Váš osobní prospěch.

Radomil Bábek

předseda výboru

Podnikatelské odbory – Unie 

podnikatelských a živnostenských spolků

Leave a reply