0

Veletrh regionálních produktů

Spolek kutnohorských podnikatelů ve spolupráci s MAS Lípa pro venkov z.s. a Mikroregionem Čáslavsko, městem Čáslav a Kutná Hora uskutečnil 28. února v prostorách  hotelu Grand v Čáslavi první ročník akce s názvem „Veletrh regionálních potravin“. Jednalo se o setkání výrobců a zpracovatelů regionálních surovin. Návštěvníci veletrhu měli příležitost ochutnat chléb, pečivo, mléčné výrobky, med, uzeniny, pivo, cukrářské výrobky a další regionální produkty. Cílem celé akce je propagace místních výrobců a pomoc s prodejem v místě jejich působnosti a především navázání kontaktů s restauratéry, kde místní produkty, suroviny v podstatě vůbec nepoužívají. Někteří z vystavovatelů již vlastní certifikát Regionální značky Kutnohorsko, která má za úkol zviditelnit region a upozornit tak na produkty, které zde vznikají. Tato značka je zárukou původu, kvality a také zárukou ekologické šetrnosti. Všechny regionální prodejce a účastníky veletrhu přivítal pan Lukáš Rudolfský, ředitel Vinných sklepů Kutná Hora, s.r.o., a vyzpovídal každého z prodejců, aby svůj produkt osobně představil. Veletrh navštívilo velké množství účastníků jak z řad profesionálů, pracovníků gastronomických zařízení, tak z řad milovníků potravin a běžné veřejnosti.

       

Leave a reply