0

Rodinné centrum Špalíček nově v České

spalicekRodinné centrum Špalíček se od července 2014 přestěhovalo na novou adresu, a to do České ulice 235 v Kutné Hoře. S novými prostory plánujeme samozřejmě i nové aktivity, nové formy spolupráce s ostatními organizacemi podobného charakteru apod.
Velkou a pozitivní změnou je pro nás rozšíření nabídky Yamaha hudební školy o instrumentální obory. Těšit se můžete na kytaru, flétnu a nově i na výuku bicích. Velkou výhodou tohoto vzdělávání je jak to, že lekce probíhají jednou týdně (hudební teorie i nástroj současně), v menších skupinkách – takže vzniká prostor pro širší možnosti forem výuky, tak i to, že se může hlásit každý bez rozdílu věku – děti, mládež i dospělí. Všichni žáci mají k dispozici materiály
a CD, podle kterých mohou trénovat doma, proto i rodiče dětí mají přehled o tom, co žák v hodině dělá.
Standardní nabídkou Yamaha školy v Kutné Hoře jsou i obory předškolní už pro děti od 4 měsíců věku. Až do sedmi let jsou děti rozvíjeny v hudebních i pohybových dovednostech, mají možnost slyšet a pracovat s širokou škálou hudebních žánrů
i forem. Předškolní obory mají tu výhodu, že děti se mohou hlásit v průběhu celého školního roku. Lekce probíhají podle jasně daného scénáře a vzhledem k věku dětí i velmi srozumitelně, proto není žádný problém, když dětičky naskočí do výuky později.
Abychom měli uměleckou nabídku ucelenou, organizujeme i kurzy kreslení
a malování pro laickou veřejnost z řad dětí i dospělých. Lektorem je sympatický malíř a restaurátor Marek Králík. V loňském roce již kurzy probíhaly a my doufáme, že i letos budou mít podobný úspěch. Docházet lze i na jednotlivé lekce, dle časových možností. Marek se v letošním roce chce soustředit i na přípravu studentů na přijímací zkoušky na umělecké školy.
Posledním lákadlem RC Špalíček bude
i kurz hudebně taneční průpravy pro děti od 5 let a výše. Na organizaci této aktivity pilně pracujeme a brzy budeme vědět víc.
Pro bližší informace, rozvrhy, platební podmínky a další se, prosím, podívejte na: www.rcspalicek.webooker.eu nebo www.rcspalicek.cz

Kateřina Špalková
Kůzle Hu.Sou.
tel.: 724 341 406
www.divadelkokuzle.cz

Leave a reply