0

Dožínky a Vinobraní na zámku Kačina – 13. 9. 2014

3. ročník je věnovaný regionální potravině

Dožínky a Vinobraní jsou oslavou ukončení sklizně a žní, pořádané k podpoře vinařů, zemědělců, sedláků a zpracovatelů zemědělských produktů v našem kraji.

kacinaVinobraní připomíná znovuobnovenou vinařskou tradici na zámku Kačina a oslavu sklizně plodů révy vinné. Na tomto jedinečném zámku má zemědělství a vinařství již více než tři sta let dlouhou historii a s tím související tradiční oslavy ukončení zemědělského roku.
První Dožínky – Vinobraní se zde konaly již v roce 1847. Vždy se slavilo v areálu zámku a v přilehlých obcích. Letošní třetí ročník je věnovaný regionální potravině a bude probíhat 13. 9. 2014. Tedy v podobné datum, kdy probíhaly slavnosti za dob hraběte Chotka. Pro většinu vinařů vinobraní zahajuje tu nejkrásnější část roku – sběr hroznů, lisování, sladký burčák a vrchol prací v listopadu na svatého Martina, kdy mladá vína projdou prvními degustacemi. Zámek Kačina dnes slouží jako zemědělské muzeum a je to správně, protože vinařství a zemědělství má v tomto kraji hlubokou tradici.
Dožínky jsou oslavou ukončení sklizně a poděkováním hospodáře za mnohé dary přírody. Tento svátek najdeme ve všech světových kulturách
i civilizacích. Je dobré si uvědomit, že ani naše společnost, která se může chlubit tolikerými vymoženostmi moderní techniky, nemůže být jiná
a ve svém důsledku je vždy závislá na přírodě.
Pestrá kulturní nabídka vychází vstříc všem věkovým skupinám návštěvníků od těch nejmenších až po ty zkušené. Věříme, že celý den strávíte příjemně se svými blízkými, tak jako tomu bylo v roce minulém, kdy vinobraní navštívilo bezmála 6.500 návštěvníků.
K průběhu vinobraní patří slavnostní troubené fanfáry, koncerty populárních interpretů, ukázky zemědělských produktů, strojů, domácích zvířat, jezdeckých dovedností, soutěž o poznání odrůdy révy vinné, burčákové hody, prohlídky zámku a parku, mnoho dobrého jídla a vína, řemeslné trhy, program pro dětské návštěvníky, bio market a v neposlední řadě pásmo populárně vědeckých přednášek.
Po celou dobu akce je možnost prohlídky zámku po jeho dvou tematických okruzích.
Na vinobraní proběhnou i oslavy ukončení zemědělského roku. Při této příležitosti zveme zemědělce a vinaře z okolí, abychom společně oslavili tzv. dožínky. Je to i poděkování moudré přírodě za poskytnuté dary.
Kyvadlová doprava zdarma: Kutná Hora – Kačina, Čáslav – Kačina a zpět. Více na www.vinobraninakacine.cz.
Dožínky – Vinobraní se uskuteční
s laskavou podporou: Středočeský kraj, MZE ČR, Zemědělský svaz ČR, Agrární komora ČR, Město Čáslav, Město Kutná Hora
Záštitu převzali: Ministr zemědělství ČR Ing. Marian Jurečka, prezident Agrární komory ČR ing. Miroslav Toman, předseda Zemědělského svazu ČR ing. Martin Pýcha, senátor ing. Jaroslav Strnad, starosta města Kutná Hora RNDr. Ivo Šanc, ředitel Krajské veterinární správy ing. Zdeněk Císař
Hlavním pořadatelem je Klub přátel vína v Kutné Hoře, o. s.

Leave a reply