0

Objevte ideální chrám a starý Egypt

egyptRegionální muzeum v Kolíně připravilo pro tento měsíc tři nesporně velmi zajímavé výstavy.
5. září v 17.00 se v Červinkovském domě v Brandlově ulici uskuteční vernisáž té první, nazvané Hledání ideálního chrámu. Návštěvníkům představí sakrální architekturu
19. století v širším okolí od Veletova k Zásmukám. Výběr celkem 22 staveb zahrnuje kastely, patřící historicky pod patronát města Kutná Hora, pod bývalé velkostatky Nová Ves, Býchory, Křečhoř, Veltruby a Ovčáry, ale také pod panství Šternberků v daných lokalitách. Expozice obsahuje rozsáhlou dokumentační, plánovou
i textovou část doplněnou hmotnými předměty, zapůjčenými přímo
z interiérů zmiňovaných staveb. Pro návštěvníky se možná stane inspirací
k hlubšímu zájmu o tyto stavby, osobně je navštívit, případně se podílet na jejich obnově a využití. Výstava potrvá do 30. listopadu.
Od 12. září bude ve Dvořákově muzeu pravěku otevřena velmi zajímavá výstava Poklady starého Egypta, která představí sbírku arcivévody Ferdinanda Toskánského v kontextu dějin starověkého Egypta. Arcivévoda Josef Ferdinand byl synem posledního toskánského velkovévody Ferdinanda IV. a Egypt navštívil v roce 1903. Výsledkem jeho cest po Nilu byl mimo jiné dar rakousko-uherského konzula Vettera, obsahující několik let formovanou sbírku starožitností, zahrnující bezmála čtyři stovky unikátních předmětů včetně objevu tzv. Královské skrýše v Dér el-Bahrí nebo objevu pohřbů Moncuových kněží
v Hatšepsutině chrámu a další. Bude představeno víc jak 100 unikátních sbírkových předmětů staroegyptské provenience. Výstava, k níž je připraven bohatý doprovodný program, potrvá až do května 2015.
Ze sbírek Regionálního muzea v Kolíně bude v úterý 16. září zahájena v Podlipanském muzeu v Českém Brodě výstava Portrétní umění 20. století. Představí díla nejvýznamnějších výtvarníků tohoto období, např. L. Kuby, Z. Rykla, R. Kremličky,
J. Čapka, M. Klusáčkové a dalších, a to v rozsahu malba, kresba, fotografie a plastika. Návštěvníci budou moci tuto výstavu shlédnout do
5. ledna 2015.
Za informace děkuji asistence ředitele Regionálního muzea v Kolíně Mgr. Radce Pšeničkové.

Miroslav Štrobl

Leave a reply