0

Za příběhy kolem stromů

kolem stromu

Projekt o. s. POD HORAMI „Za příběhy stromů“ je projektem určeným pro širokou veřejnost, podpořeným městem Kutná Hora. Již 10. října se uskutečnila jeho první část v podobě komentované vycházky po okolí Kačinského zámku, která byla věnována památným alejím Kutnohorska. Spolu s panem
PhDr. Pavlem Novákem a našimi návštěvníky jsme prošli přilehlými alejemi, seznámili se s jejich historií v Kutné Hoře i v jejím okolí. Při naší cestě jsme se ovšem věnovali nejen významu alejí v krajině či jejich historii, ale také jejich současnosti. Nezůstala tak stranou ani otázka současné péče o tyto kulturní a zároveň přírodní prvky. Na komentovanou vycházku navazuje ve čtvrtek 20. listopadu od 17.00 beseda v prostorách o. s. POD HORAMI na ZŠ J. Palacha. Ta bude věnovaná významným stromům Kutné Hory a jejich příběhům. S PhDr. Pavlem Novákem se seznámíme nejen s památnými či významnými stromy v Kutné Hoře a jejím okolí, ale budeme se zabývat také jejich osudy a příběhy.

Leave a reply